• SMAN NEGERI 1 MEMPAWAH HILIR
  • Maju Bersama Hebat Semua
DIREKTORI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Nama Lengkap
Abdul Gofur Irmansyah, S.Pd.
NIK
0000000000000003
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Agama Islam
Nama Lengkap
Abdul Jalil, S.Pd
NIK
00000000000000014
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Matematika
Nama Lengkap
Agustina, M. Pd
NIK
003*****
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Matematika
Nama Lengkap
Albertus Roni, S.Pd
NIK
0000000000000002
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Sosiologi
Nama Lengkap
Angga Susilo Ekananda, S.Pd.B
NIK
00000000000000011
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Mata Pelajaran
Nama Lengkap
Aryani, S.Pd
NIK
005*****15
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru BK
Nama Lengkap
Beno Sulpiani, M.Pd
NIK
00000000000000016
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Agama Islam
Nama Lengkap
Dewi Setiyani, S.Pd
NIK
005*****19
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Bahasa Indonesia
Nama Lengkap
Drs. Suryadi, M. Si
NIK
005*****10
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Matematika
Nama Lengkap
Elia Yeri Nugroho Samuel, S.Pd.K
NIK
00000000000000012
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Mata Pelajaran
Nama Lengkap
Endah Panca Utami, M.Pd
NIK
617105250287******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Seni Budaya
Nama Lengkap
Etika Rahmawati, S.Pd
NIK
0000000000000006
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Geografi
Nama Lengkap
Febrini, S.Pd.
NIK
003******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
Nama Lengkap
Fitria Ningsih, S. Pd
NIK
004******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Ekonomi
Nama Lengkap
Garciac Febrianto, M.Pd
NIK
002*****
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Pontianak
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
Nama Lengkap
Handayani, S.Pd
NIK
002******
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Matematika
Nama Lengkap
Hariadi, S. Pd
NIK
001***********
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru PJOK
Nama Lengkap
Herlina, S. Pd
NIK
005*****9
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Bahasa Indonesia
Nama Lengkap
Ismah Febrianti, S.Pd
NIK
0000000000000009
Jenis Kelamin
Perempuan
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Sejarah
Nama Lengkap
Jahidin, S.Pd.
NIK
005*****
Jenis Kelamin
Laki-laki
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis GTK
Guru Biologi